Život seniora 2-2020

návrh layoutu a grafické spracovanie printovej verzie časopisu pre generáciu 50+

http://www.zivotseniora.sk