Život seniora 5-2020

návrh layoutu a grafické spracovanie printovej verzie časopisu pre generáciu 50+

www.zivotseniora.sk