časopis pre generáciu 50+

Život seniora, 01-2018
návrh layoutu a grafické spracovanie printovej verzie časopisu pre generáciu 50+

Život seniora

https://www.facebook.com/zivotseniora/