Život seniora 01-2018

Published by yesdizajn on

časopis pre generáciu 50+

návrh layoutu a grafické spracovanie printovej verzie časopisu pre generáciu 50+

http://www.zivotseniora.sk

https://www.facebook.com/zivotseniora/