x-comm logo it spoločnosť

X-comm,
návrh loga pre spoločnosť z oblasti informačných technológií