Pavel Šporcl, Gipsy Fire – návrh vstupeniek

pavel šporcl
Pavel Šporcl, Gipsy Fire,
vstupenky na koncert vážnej hudby