msh-corporate-identity-packaging

MSH,
návrh riešenia základu firemnej identity pre e-shop