corporate identity mlady-vedec.eu

 

mlady-vedec.eu, 
návrh firemnej identity a konkrétnych aplikácií