pekarnicka maral

Maral pekárnička, 
séria plagátov pre lokálnu pekáreň