km office papierníctvo

KM office, 
návrh plagátu / bilboardu pre lokálne papierníctvo