logo-globalstav-invest

Globalstav Invest – Logo,
návrh loga pre stavebnú spoločnosť Globalstav Invest, s.r.o.