Obec Ďurčiná

návrh loga, firemnej identity a dizajn manuálu pre obec Ďurčiná