Cibula fest firemná identita – návrh CI pre hudobný festival

cibula fest firemná identita
Cibula fest firemná identita,
návrh corporate identity pre hudobný festival